DPRD OKU Selatan

DPRD OKU Selatan
Marhaban Yaa Ramadhan

STAI Nurul Hidayah Menciptakan Anak Didik Profesional Dan Berakhlak Mulia Serta Berbudaya Pada Tahun 2026

 
Meranti
LHI

Visi STAI Nurul Hidayah di selatpanjang kabupaten kepulauan meranti melaksanakan program pendidikan agama islam yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik  yang profesional dan berakhlak mulia serta berbudaya pada tahun 2026.

Misi yang dilaksanakan STAI Nurul Hidayah selatpanjang kabupaten kepulauan meranti melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis teknologi dan nilai-nilai keislaman, serta melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam pengembangan ilmu pendidikan agama islam dan juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk menumbuh kembangkan kepekaan dan tanggung jawab sosial, teramsuk juga kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan institusi dan sumber daya manusia yang berkualitas.


Fasilitas yang disediakan ruang perkuliahan, perpustakaan, asrama mahasiswa, hotspot area, masjid, ruang munaqosyah, ruang micro teaching, ruang tata usaha, ruang dosen, aula.

Dosen STAI Nurul Hidayah selatpanjang diantaranya ada isnaini septemiatrim, M.Pd.I, raja yusnida, S.Ag.M.Pd.I, Dede ilha, S.Ap.M.Si, rubiana, S.Si. M.Pd, syukron darsyah, M.Pd.I, Basuki, M.Pd, Dr. Hikmah, M.Pd.I, Dr. Romadon, M.Pd.I, abdul rauf, M.Pd.I, abd. Mujahid, M.Pd, Nurhaibi, M.Pd, ratna, M.Pd.I, yusran ady, M.Pd.I, Prof. Dr. Samsul Nizar, M.Ag, Dr. Tohirin, M.Pd, Dr. Imam Ghazali, M.Pd.I, Dr. Chanifudin, M.Pd.I, Arif, S.Ag, M.Pd.I, H. Mustafa, S.Ag.MM, Samulak, S.Ag. M.Si, Siti Wahyuni, M.Pd.I, Saerozi, M.Pd.I, Mungidan, M.Sy, Khoiri, M.Pd, Abdullah, S.Pd, Drs. Husnan.

Ketua yayasan STAI Nurul Hidayah Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Hj. Hasnah (RAMLI ISHAK)***

Post a Comment

0 Comments