PemkabOKU Selatan

PemkabOKU Selatan
Idhul Adha 1445 H

Kisruh Pembagian Hasil DBH Bukan Rahasia Umum Lagi di Riau Maupun di Kabupaten Kepulauan MerantiMeranti LHI

Dua Puluh tahun yang silam tokoh ternama di Riau pernah menggaungkan Riau merdeka akibat kesenjangan sosial.

Pembagian hasil DBH di Riau maupun di kabupaten termasuk di Meranti kemiskinan melilit masyarakat dan juga pembangunan di segala bidang termasuk juga masyarakat banyak bekerja di negara tetangga, Malaysia karena rentannya kemiskinan di Meranti.

Pulau terluar seperti Pulau Rangsang, Pulau Merbau berpuluh tahun tebing pulau tersebut berjatuhan ke laut, rumah dan kebun masyarkat ikut amblas ke laut akibat dihantam ombak Selat Malaka, Malaysia sehingga pulau tersebut sudah menipis diluluh lantak ombak tersebut.

Timbul pertanyaan kita semua, dimana suara Wakil Rakyat Kabupaten dan Provinsi Riau maupun suara DPR RI pusat?

Kalaulah petinggi-petinggi di Riau maupun di kabupaten konsekuen dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, suatu daerah sangat memerlukan kepala daerah yang tegas dan berani memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang rentan kemiskinan di segala bidang seperti Kabupaten Kepualauan Meranti penghasil minyak  bumi dan hasil hutan kayu alam serta kayu bakau yang di ekspor keluar Negeri oleh pengusaha ternama di Riau. (RAMLI ISHAK)

 

Post a Comment

0 Comments